EduMove Trainingsprincipe

Het unieke Xtra trainingsmodel oftewel… EduMove

Edumove, oftewel, Educate by Movement.
Hebben wij dit model helemaal zelf bedacht? Uiteraard niet!

EduMove is het Xtra trainingsmodel gebaseerd op jarenlang leren en ervaren als speler, jeugdtrainer en leerkracht. Uit alle opgenomen en geselecteerde informatie ontstond dan een duidelijke visie met als pijlers

  • tijdens het sporten, kun je verschillende hersenfuncties versterken en omgekeerd.
  • trainingsrendement is direct gekoppeld aan ruimte, herhaling, uitdagende en positieve prikkels/coaching en structuur.
  • een veilige competitie en constante uitdaging stimuleren beleving en plezier. Dit stimuleert leren…

Wat volgt is een nuchter en eerlijk opleidingsmodel…

Het uitgangspunt: Brein Centraal Leren

BCL is een leermethode. Zoals de uitdrukking het zelf al aangeeft, vertrekt leren vanuit het brein. 

Brein Centraal Leren gaat algemeen uit van een aantal, vrij logische, pijlers. Deze leermethode toepassen in de sport, is ook geen revolutie op zich.

De uitdaging zit hem erin om doordacht, gestructureerd en progressief aan de slag te gaan. M.a.w. de algemene leerprincipes met gezond verstand toepassen en vooral reflecteren over het rendement ervan binnen de opleidingsmomenten. 

HET trainingsmodel bestaat niet! 

Laat je dus ook niet misleiden door marketingstrategieën en/of verleiden door het gegoochel met stoere en grote woorden.

(Prof)voetballer worden doe je niet via 1 specifieke opleiding of een vermeend revolutionair trainingsgadget. Clubs, coaches en/of organisaties die dit claimen, hebben de kijk op diversiteit verloren en zijn vaak ook iets te veel bezig met zelfverheerlijking.

extra foto 2

‘leren’ en de wijze van leren

Leren doen we elke dag en is dus oneindig. Soms leren we iets al doende, soms onbewust, dan weer heel bewust. Soms willen we iets leren, soms moeten we iets leren. De context van leren is zeer bepalend opdat we de leerinhoud daadwerkelijk in ons langetermijngeheugen kunnen opbergen.

Leren op zich kan als fijn ervaren worden, maar vaak ook als saai en verplicht. De emotie en motivatie om iets te leren, zal dus ook een grote rol spelen in het leerproces.

Leren is zeer individueel. Vooral de manier om iets geleerd te krijgen, verschilt van persoon tot persoon. Sommigen leren al doende, anderen moeten het gezien hebben, een ander moet het kunnen horen, uitleggen, … 1 all in leermethode bestaat niet

Mogen en durven vallen…

Leren wil zeggen dat je fouten zult maken en vooral mag maken. Leren moet vetrekken vanuit een positief en ongedwongen leerklimaat en niet zozeer vanuit een prestatieklimaat. Kinderen moeten de attitude verwerven dat ze geloven in hun leerproces en dat hoe goed ze zijn, ondergeschikt is aan hoe goed ze kunnen/willen worden. Met dromen is ook niets fout…

De krachtige leeromgeving

Sport en bewegen kan wat men noemt de basis bij een krachtige leeromgeving zijn: bloed stroomt door de aderen, zuurstof wordt naar de hersenen gestuurd… Sport wordt daarnaast vaak ervaren als fijn en spannend. Uitdagende oefeningen zorgen voor focus, motivatie, wilskracht, …  Vaardigheden die ver buiten de lijnen van een sportveld dienst doen.

kiel5

Maar toch… sporten en bewegen met aandacht om naast het sporttechnische ook het brein te ontwikkelen?

Het is wel degelijk mogelijk om (cognitieve) vaardigheden: beslissingen nemen, focus houden, multitasken, zelfmotivatie, kansen afwegen, synthetiseren, zelfbewustheid, remming, zelfstandig werken, in groep werken, initiatief nemen, … aan te leren tijdens het bewegen. Sterker nog: vaak lukt het ons dus beter tijdens het sporten dan dat we achter een bureau zitten.

Mag ik?

Laat kinderen bijgevolg zelf beslissen wanneer de oefening start, stopt, moet bijgeschaafd worden… Zo een moeilijke materie is dat volgens mij niet voor opleiders/begeleiders. In het basisonderwijs doen kinderen dit dagelijks.

Xtra’s Stadium of fun

Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een middel om cognitieve vaardigheden te linken aan motorische vaardigheden. Bij Xtra investeren we in eenvoudige, leuke trainingstools gekoppeld aan een uitdagende trainingsoefening.
Handig om weten is dat bewegen en ‘leren’ dezelfde neurale netwerken gebruiken. A beïnvloedt B en andersom…

IMG-20181030-WA0004

Bescheiden en eerlijk blijven

Specialisten inzake hersenactiviteit staan steeds verder in het onderzoek naar de link tussen leren en bewegen. Toch moet men voorzichtig en eerlijk blijven in wat men beweert en doet. Een studie is niet altijd een absolute parameter of waarheid.

Wat wel zeker is, is dat bewegen een positieve invloed heeft op leren en onthouden. Gezonde voeding, voldoende slaap, … hebben dat echter ook. 

Een gezonde interesse in deze materie naast een portie nuchterheid en jaren ervaring in sport en opvoeden, liggen aan de basis van het EduMove trainingsmodel. Dit model is een middel tot succes en is geen doel op zich…