Algemene voorwaarden

Art. 1. Inschrijving

 1. Inschrijving voor XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN kan alleen gebeuren door middel van het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en de effectieve betaling van het inschrijvingsgeld.
 2. De deelnemer gaat, door zich in te schrijven, akkoord met de algemene voorwaarden en het daarin opgenomen huisreglement.
 3. De organisatie van het XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN bepaalt welke inschrijvingen ze wel of niet accepteren.
 

Bij een te weinig aantal inschrijvingen kan de organisatie altijd beslissen om een stage of een sessie te annuleren. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan gewoon teruggestort.

Art. 2. Betalingsvoorwaarden

 1. Bij de inschrijving ontvangt de deelnemer meer informatie over de stage alsook over de betalingsvoorwaarden en wijze van betaling.
 2. Opgelet: Deze is eenmalig. Indien je zekerheid wenst over het goed toekomen van je betaling, kijk dan even je bankafschriften na.
 3. Wanneer de deelnemer wordt toegestaan om het inschrijvingsgeld in 2 schijven te betalen, dan moet de eerste schijf van het inschrijvingsgeld binnen de 5 dagen gebeuren na ontvangst van de mail met de uitleg over de wijze van betaling en moet het tweede deel uiterlijk 14d voor aanvang van de stage gestort zijn. Is een deelnemer te laat met de betaling dan wordt de speler automatisch van de inschrijvingslijst geschrapt en wordt er geen terugbetaling gedaan van een eventueel voorschot, dat aanzien zal worden als schadevergoeding voor de extra administratie.
 4. Kort voor aanvang van de stage krijgt de deelnemer via mail een herinnering gestuurd met daarbij nog relevante informatie m.b.t. de door hem/haar gekozen stage en/of een korte opsomming van de regels waaraan de deelnemer van XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN zich dient te houden tijdens de stage.
 

Art. 3. Annulatie

 1. Door het inschrijvingsformulier door te sturen, schrijft de afzender zich definitief in voor XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN.
 2. Annuleren kan tot 14 dagen voor de stage. Wij storten het inschrijvingsgeld terug mits een afhouding van 40 euro voor gemaakte kosten. Later annuleren kan tot 3 dagen voor aanvang, mits geldig doktersbewijs. (ziekte of blessure) Ook hier betaalt u dan een onkostenforfait van 50 euro.
 3. In geval van ziekte/blessure die tijdens de stage is ontstaan, wordt er geen terugstorting gedaan.
 4. Er is geen mogelijkheid om een terugbetaling te bekomen van het inschrijvingsgeld bij afwezigheid aan een activiteit en evenmin zal het bestelde materiaal nog toekomen aan de deelnemer.
 

Art. 4. Aansprakelijkheid

De organisatie van het XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures opgelopen buiten de trainingssessies.

Art. 5. Gedragscode spelers

 1. Spelers moeten tenminste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn om dan stipt op het begin uur van de training op het veld te staan.
 2. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskledij en eventuele sportartikelen. Zorg er dus voor dat alle kledingstukken en andere artikelen (bv. bidons) van initialen of naam voorzien zijn.
 3. Voetbalschoenen met ijzeren studs worden niet toegelaten. Indien een speler geen andere schoenen bij zich heeft, dan kan hij niet meetrainen.
 4. Spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes, goals, …) van de organisatie van de XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN met respect . Indien het materiaal moedwillig wordt beschadigd, zal de deelnemer gehouden zijn de schade te vergoeden.
 5. De deelnemers zorgen ervoor dat de kleedkamers steeds ordelijk en proper worden achtergelaten.
 6. Spelers hanteren een positieve houding tegenover elkaar en tegenover het trainersteam.
 

Art. 6. Afgelasten wegens weersomstandigheden

De organisatie van het XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN behoudt het recht om een training af te gelasten wegens weersomstandigheden, evenwel  zal een passende activiteit worden ingelast.

Art. 7. Foto’s en videomateriaal

De organisatie van het XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN behoudt het recht om foto- en beeldmateriaal van de trainingen, voetbalkampen en events te publiceren.

Door de inschrijving verklaren de deelnemers en hun ouders zich uitdrukkelijk akkoord dat de organisatie van het XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN deze foto’s en video’s mogen gebruiken en verspreiden uitsluitend ter promotie van hun eigen doeleinden.

Tijdens de stage worden er foto’s en beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal zowel in de reële als in de virtuele wereld. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij u uitdrukkelijk dit te wijzigen in het daartoe voorziene kader bij de inschrijving.

Art. 8. Data

De data die aan de organisatie van het XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN worden toevertrouwd bij de inschrijving, mag door de organisatie gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden.

Art. 9. Dieet / Allergie /Medicijnengebruik

Volg je een speciaal dieet of heb je bepaalde allergieën ? Vul op het inschrijvingsformulier wel alles in wat je weet over het dieet en/of allergie.
Loopt er tijdens de stage iets mis doordat u ons dit niet meegedeeld heeft, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.

Indien een deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld, dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders samen met een duidelijk doseringsschema. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Art. 10. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van de stage door de organisatie van XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN collectief afgegeven op de trainingslocatie.

Art. 11. Huishoudelijk reglement

  1. Uitgangspunt

We zijn op de XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN, bijgevolg zijn deelnemers verplicht om dagelijks in de Xtra Time hesjes te trainen en rond te lopen om optimale herkenbaarheid en veiligheid na te streven.

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: de winnaar is degene die ook kan omgaan met verlies.

We hebben altijd respect voor medesporters – begeleiders – trainers – lesgevers – afgevaardigden.

We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.

We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.

We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.

We blijven van elkanders spullen af, we houden de te gebruiken sportinfrastructuur en zijn omgeving proper.

Sport is er voor iedereen, niet enkel en alleen voor uitblinkers.

 1. Stiptheid
 

Je ben minstens 15 min ter plaatse voor de aanvang van de stage.

Bij elke afwezigheid verwittig je de organisatie van de XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN.

Wie meerdere dagen zonder geldige reden niet aanwezig is, kan geschrapt worden voor verdere deelname aan de stage.

 1. Het gebruik van verbaal geweld (schelden), pesten of het uiten van bedreigingen
 

Dit alles wordt niet getolereerd.

De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.

Naar inzicht van de trainer, kan in geval van overtreding hiervan, met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een training.

Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak met de organisatie van de XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen weigeren en zelfs met onmiddellijke ingang verzoeken de stage verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

 1. Het gebruik van lichamelijk geweld
 

Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, hiervoor geldt hetzelfde  als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: (wapens, drugs, vuurwerk). Er wordt eventueel aangifte gedaan bij de politie.

De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.

Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van de deelnemer uit het sportcomplex, tijdens een training of wedstrijd.

Tijdens de stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van de XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen te weigeren en zelfs met onmiddellijke ingang te stage te verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

 1. Het gebruik van alcoholische dranken, doping en drugs
 

Dit wordt niet getolereerd.

De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.

Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een training.

Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak met de organisatie van de XTRA TIME VOETBAL- EN BELEVINGSKAMPEN een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen weigeren en zelfs met onmiddellijke ingang verzoeken de stage te verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

“De Xtra Time filosofie is er echter steeds een van preventie en het oplossen van geschillen door positieve dialoog met elkaar. Uitsluiting is een stap die we steeds zullen trachten te vermijden. We werken met kinderen en stellen ons in alle omstandigheden kindvriendelijk en pedagogisch correct op…”

Met sportieve Groeten

Xtra Time